Tylko energia, rozumiana jako zdolność do wykonywania pracy, może zostać zamieniona na efektywność i wysoką wydajność pracy – taką tezę stawiają Tony Schwartz – prezes i założyciel Energy Project oraz Jim Loehr, twórcy programu zarządzania energią.

Tradycyjne podejście do efektywności związane jest z zarządzaniem sobą w czasie. Ale, nawet w przypadku doskonałego zarządzania czasem, po paru tygodniach czy miesiącach człowiek będzie pracował mniej wydajnie i pojawi się zmęczenie, zniechęcenie, błędy. Skąd więc brać energię, motywację i entuzjazm do długoterminowej realizacji planów?

Poznaj model zarządzania własną energią

Model zarządzania własną energią oparty jest na czterech obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.
Użyteczny zwłaszcza, gdy pracujesz w systemie „od projektu do projektu”.

Tylko energia, rozumiana jako zdolność do wykonywania pracy, może zostać zamieniona na efektywność i wysoką wydajność pracy.

Wzorzec wydajności poprzez zarządzanie energią minimalizuje rolę zarządzania czasem. Im lepiej zarządzamy swoimi zasobami energetycznymi, tym sprawniej wykonujemy swoją pracę. Skupiamy się na maksymalnym wysiłku oraz na równoważącym go odpoczynku. Model ten możemy porównać do treningów biegaczy: maratończyka i sprintera.

 

Nowe podejście do wysokiej wydajności to zmiana wzorca

Wzorzec oparty na zarządzaniu czasem   ⇒  Wzorzec oparty na zarządzaniu energią

Zarządzaj czasem   ⇒   Zarządzaj energią

Unikaj stresu   ⇒   Szukaj stresu

Życie to maraton   ⇒   Życie to seria sprintów

Czas wolny to czas stracony   ⇒   Czas wolny to czas produktywny

Nagrody stymulują wyniki   ⇒   Cel stymuluje wyniki

Najważniejsza jest samodyscyplina   ⇒   Najważniejsze są rytuały

Pozytywne myślenie to klucz do wydajności   ⇒   Pełne zaangażowanie to klucz do wydajności

 

Pierwszym krokiem do nauczenia się zarządzania energią jest sporządzenie analizy własnych zasobów: poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz istniejących szans i zagrożeń w poszczególnych obszarach. Gdy już sporządzisz bilans i skoncentrujesz się z jednej strony na wykorzystywaniu plusów, a z drugiej na wzmacnianiu słabych punktów, zaczynasz odnosić wymierne sukcesy, takie jak wzrost efektywności, polepszenie samopoczucia, satysfakcję z wykonywanych działań oraz poczucie równowagi w różnych sferach życia.

Energia fizyczna

Energia fizyczna to jedno z najważniejszych źródeł efektywnego funkcjonowania człowieka. Zależy bezpośrednio od sposobu odżywiania się, godzin snu i wypoczynku oraz aktywności ruchowej. Do utrzymania optymalnego poziomu energii konieczne są:

  • niskokaloryczne, wysokobiałkowe posiłki (5-6 dziennie)
  • wypijanie ok. 2 l wody dziennie
  • 7-8 godzin snu w ciągu nocy
  • przerwy na odpoczynek, najrzadziej co 90-120 minut
  • umiejętność prawidłowego oddychanie jako narzędzia samoregulacji

Energia emocjonalna

Odczuwane przez nas emocje oraz umiejętności ich kontrolowania to źródła energii emocjonalnej. Im więcej przeżywamy emocji pozytywnych, tym wyższy mamy poziom energii.  Aby poziom energii emocjonalnej pozostawał wciąż na wysokim poziomie niezbędne są takie uczucia jak znajomość życiowych celów, poczucie własnej wartości, panowanie nad destrukcyjnymi myślami, samokontrola oraz umiejętności interpersonalne i otwarcie na przeżywanie zadowolenia, radości, szczęścia. 

Energia umysłowa

Energia umysłowa to specyficzny model myślenia, za pomocą którego interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość oraz efekty własnych działań. 

Stan pożądany to optymistyczne oceny sytuacji, zwłaszcza sytuacji trudnych lub niekorzystnych. Porażki traktuje się tu jako przejściowe niepowodzenia, a trudności określa mianem wyzwań. Okazuje się, że zmiana słownictwa opisującego wydarzenia zmienia jednocześnie poziom naszej energii ( Magiczne Słowa. znajdziesz » tutaj ).

Aby zmienić model myślenia na pożądany przydatne okazują się ćwiczenia wykorzystujące wizualizacje, przeramowania, pozytywne autosugestie i dialog wewnętrzny czy kreatywność. Na energię umysłu pozytywnie wpływają także ćwiczenia fizyczne oraz stała aktywność umysłowa.

Energia duchowa

Źródeł energii duchowej szukać należy w uznawanym i przestrzeganym systemie wartości każdego człowieka lub określonej społeczności. Spójność własnych przekonań i życiowych celów z podejmowanymi działaniami jest podstawą harmonijnego życia określanego jako życie w zgodzie ze sobą. 

Energia duchowa stanowi filar podtrzymujący naszą energię życiową i zapewniający siłę do działania we wszystkich sferach życia. Nadaje rozpędu i odwagi, podsyca pasję, wytrwałość i poświęcenie, jest podstawą naszej tożsamości oraz życiowej misji.

Zarządzaj własną energią stosując się do 4 zasad

Zasada 1
Pełną formę uzyskujemy i utrzymujemy tylko wówczas, gdy zachowujemy równowagę w czerpaniu z czterech źródeł energii: fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego. 

Zasada 2
Gospodarowanie energią wymaga rozsądku i precyzji. Aby utrzymać dobrą formę musimy stale zużywać i odnawiać źródła energii tak, aby ich wypadkowa była utrzymana na stałym poziomie. Po pracy na najwyższych obrotach, gdy dajemy z siebie wszystko, musimy skoncentrować się na wyciszeniu i odpoczynku.

Zasada 3
Aby zwiększyć efektywność niezbędne jest forsowanie się ponad miarę tak, aby regularnie przekraczać granice. Poszerzamy wówczas nasze zasoby energetyczne i budujemy w sobie poczucie wciąż wzrastających możliwości. 

Zasada 4
Kluczem do efektywności i pełnego zaangażowania są rytuały czyli ściśle określone zachowania pozwalające zarządzać energią, a o których mamy przekonania, że są naszą pozytywną wartością. Rytuały, ze względu na swój charakter, nie wymagają od nas wysiłku. Przeciwnie, stale zwiększają poziom naszej energii.

Niezależnie od poziomów energii oraz stosowaniu się do Zasad zarządzania energią człowiekowi pozbawionemu sensu życia, nie wierzącemu w nic, brak energii na wstanie z łóżka, a co dopiero na sięganie po więcej czy przekraczanie granic. 


Co jeszcze możesz zrobić?
Komentarze, jak zwykle, do Twojej dyspozycji. Możesz także udostępnić wpis czy infografikę w SM, za co z góry dziękuję!
A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś Newslettera, a wpisy na blogu są dla Ciebie interesujące, zapisz się na listę subskrybentek » tutaj.


Kategorie: Działaj!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

four × 2 =