Jak często zadajemy sobie pytanie, czym jest prawdziwe szczęście? W Instytucie Maksa Plancka naukowcy postawili grupę półtorarocznych dzieci przed trudnym problemem. Każdy z maluchów siedział w pokoju z dwojgiem dorosłych, ale był od nich oddzielony niską, drewnianą barierką. Dorośli kłócili się o długopis.

Po pewnym czasie jeden z dorosłych przerzucał długopis za barierkę, na tę stronę pokoju, w której siedziało dziecko, a następnie wychodził. Drugi dorosły próbował dosięgnąć długopis przez barierkę, która oddzialała go od dziecka. W większości przypadków dziecko podawało długopis pomimo, że nigdy wcześniej dorosłego nie widziało.

Badanie to powtórzono w bardziej skomplikowanej formie. Na drodze dziecka ustawiono przeszkody, które musiały zostać przez nie pokonane, aby podać długopis. W tym przypadku także zdecydowana większość dzieci podążyła z pomocą dorosłemu, chociaż nie obiecywał on żadnej nagrody.

Psychologia pozytywna

Z tego eksperymentu naukowcy wyciągnęli wnioski, że działamy bezinteresownie, ponieważ tak czy inaczej, otrzymujemy za to „nagrodę”. Jest to uczucie spełnienia, zadowolenia z siebie, skuteczności. Nasza samoocena wzrasta poprzez poczucie, że jesteśmy potrzebni.

Badania mózgu osób działających charytatywnie także dowiodły, że pod wpływem emocji, będących efektem bezinteresownej pomocy, w mózgu uaktywnia się tak zwany ośrodek nagrody. Im częściej go stymulujemy, tym bardziej rośnie samoocena i tym bardziej wzrasta nasza potrzeba dalszego bezinteresownego dzielenia się z innymi. Badaniom nad pozytywnymi aspektami zachowań zajmuje się nurt psychologii nazwany przez jego twórcę, Martina Seligmana, psychologią pozytywną.

Prawdziwe szczęście

Człowiek ma wiele zalet i atutów, które sprawiają, że może wieść dobre życie. Intuicyjnie wiemy, że odwaga, nadzieja czy wytrwałość powinny wyjść nam na dobre. Chodzi jednak o to, żeby nie tyle w to wierzyć, co wiedzieć na pewno (!), że cnoty to cechy po prostu pożyteczne – takie przesłanie kieruje do nas Seligman w książce „Prawdziwe szczęście”.

Cechy-_kwadrat_300

W jeszcze innym eksperymencie trzy badane grupy osób miały za zadanie opisywać swój nastrój i samopoczucie.

Pierwsza grupa badanych miała w tym czasie zwracać uwagę i zapisywać wydarzenia, które budziły w nich uczucie wdzięczności.
Zadaniem drugiej grupy było zapisywanie zdarzeń ważnych.
Trzecia grupa badanych skupiała się na zdarzeniach kłopotliwych.

Badanie trwało dwa miesiące. Po tym czasie okazało się, że najwięcej osób odczuwających satysfakcję z życia było w grupie pierwszej, która skupiała się na zdarzeniach wywołujących w nich poczucie wdzięczności.

Prawdziwe szczęście wypełnia przestrzeń wokół nas

Można ne zgodzić się ze stwierdzeniem, że działanie bezinteresowne wcale takowym nie jest. Każdy przynajmniej raz w życiu zetknął się z sytuacją, gdy dał z siebie dużo ciepła i dobra innym, wcale nie oczekując wzajemności. Bardzo szybko się jednak okazało, że i jego spotkało wiele dobra, którego nawet nie oczekiwał.

Jedna z teorii na ten temat głosi, że

kiedy dajesz z siebie dobro, przestrzeń wokół siebie wypełniasz pozytywną energią.

Za jej pośrednictwem docierasz do innych ludzi i tym samym zapoczątkowujesz falę pozytywnych zdarzeń. Energia zatacza koło i gdy wraca do ciebie, przeważnie w dwójnasób wynagradza twoje bezinteresowne działania.

Jakkiekolwiek nie byłoby wyjaśnienie tego zjawiska, pomyśl czasem, jak wiele przyjemności sprawi ci bezinteresowa pomoc innym. I jak kiepsko się czujesz, gdy tej pomocy odmawiasz.

Zadbaj o swoje więzi z ludźmi

Prawdą jest, że nie da się budować wzajemnych więzi bez zachowania szacunku dla drugiego człowieka. A bezinteresowność jest jedną z dróg wyrażania szacunku dla samego siebie.

Bezinteresowne działania budują twoją tożsamość, są źródłem poznawania siebie. Wymagają pokonania obaw przed reakcją innych. Stymulują twoją ciekawość, wymagają pokonania niepewności. Wykształają w tobie postawę, w której ciekawość innych ludzi jest większa, niż lęk przed odrzuceniem.
Wreszcie bezinteresowność staje się twoim źródłem siły do poznawania i wyrażania siebie w świecie.

Nie wierzysz? Sprawdź!

g-26


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

15 − 6 =