Analiza SWOT, wykorzystaj!

Ideą Analizy SWOT jest poznanie swoich mocnych i słabych strony na tle istniejących szans i zagrożeń.

Warunek konieczny?  Wykorzystanie tej wiedzy w procesie zmiany i/lub osiągnięcia celu!

Aby wykonać Analizę SWOT pobierz pliki, dokładnie je przejrzyj, usiądź w spokojnym miejscu i zastanów się nad obecną sytuacją, własnymi planami, środowiskiem, w którym funkcjonujesz.
Następnie pobierz i wypełnij arkusz » Moja Analiza SWOT.

Nie wiesz, jak się do tego zabrać? Skorzystaj z podpowiedzi na Blogu:
» Zrób własną Analizę SWOT.
» Wykorzystuj SWOT, swoje mocne strony!