Rejestracja | Przypomnienie hasła
    

Organizacje kobiet

26 marca 2013
Autor: Redakcja


Dla kobiet, które są otwarte na nowoczesną wiedzę, które chcą się rozwijać i tworzyć wspierające się lokalne, ogólnonarodowe i ponadnarodowe wspólnoty. Dla tych, które chcą pomagać i dla tych, które pomocy potrzebują.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Centrum zajmuje się indywidualną pomocą prawną dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji oraz działa także na płaszczyźnie legislacyjnej.

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKA
Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa jest niedochodową, niezależną fundacją, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i społecznym oraz służy informacją i wiedzą wszystkim osobom zainteresowanym sytuacją kobiet i feminizmem w Polsce i na świecie.

Warszawskie Centrum Kobiet
Warszawskie Centrum Kobiet jest nowoczesnym ośrodkiem, w którym można ukończyć kurs zawodowy, znaleźć pracę, nauczyć się jak jej szukać, uzyskać porady prawnika i doradcy personalnego, skorzystać z dostępu do Internetu i sprzętu biurowego.

Fundacja grajWysoko
Fundacja graj Wysoko skupia się na budowaniu w kobietach wewnętrznej siły, niezbędnej do stawienia czoła przeciwnościom losu. Służy rada i pomocą mailową, organizuje szkolenia i konferencje. Poza pracą nad pewnością siebie kobiet wspiera także rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Departament do spraw Kobiet, Rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji
Departament do spraw Kobiet, Rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji w MPiPS (Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej)

Fundacja La Strada
Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami. Na stronie poruszona problem handlu kobietami, sposoby jak temu zaradzić, współpraca fundacji, dane kontaktowe.

Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska
Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji kobiet, która zrzesza kobiety związane z europejskimi partiami centroprawicowymi. Informacje o działalności Polskiej Sekcji Europejskiej Unii Kobiet, struktura stowarzyszenia oraz info o podejmowanych inicjatywach. Statut organizacji, deklaracja członkowska, skład międzynarodowego Zarządu EUK, relacja z walnego zrozumienia w Atenach.

Fundacja Kobieca eFKa
Celem fundacji jest wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, działanie antydyskryminacyjne, rozwój kultury kobiecej.

Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Podstawowym celem Fundacji jest pomoc kobietom w przezwyciężaniu trudności powstałych w trakcie transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Fundacja prowadzi m.in. program rozwoju zawodowego (nauczenie efektywnych metod znajdowania zatrudnienia) i osobistego.

Centrum Promocji Kobiet
Główna zasada leżąca u podstaw działalności CPK: Prawo każdej kobiety do wyboru sposobu życia.

Liga Kobiet Polskich

Program Kobiecy Fundacji im. Stefana Batorego

Czytaj także:


Skomentuj:

Musisz być zalogowany aby zapisać komentarz.

Wesprzyj Fundację

Serwis wspieraFundacja graj Wysoko.
Chcesz, aby się dalej rozwijał?

Testymoniale