o Fundacji

 

Świat pędzi do przodu. Ale to ludzie, nie czas, zmieniają świat. Podoba nam się to, czy nie, płyniemy z prądem tych zmian. W zglobalizowanym świecie dano nam możliwość posadzenia drzewa z budżetu partycypacyjnego, ale wpływ na kształt świata za lat 10 mamy ograniczany.
Mahatma Gandhi mawiał:

Bądź zmianą, którą prag­niesz uj­rzeć w świecie ( Be the chan­ge you want to see in the wor­ld.)

Chcesz wpływać na zmiany w otaczającym cię świecie? Jesteś we właściwym miejscu!
Stawiamy na rozwój kapitału społecznego. Wyzwalamy energię tkwiącą w ludziach. Kibicujemy kobietom – liderkom i aktywizujemy kobiety w gospodarce. Stawiamy na udział młodych w życiu publicznym.  Angażujemy do aktywnego i kreatywnego życia. Podpisujemy się obiema rękami pod otwartością, ciekawością świata i ideą nauki przez całe życie.

Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
Inspirujemy ludzi, którzy zmieniają świat.

Poprzez autorskie projekty edukacyjno-rozwojowe uczymy, bawimy, obserwujemy i dzielimy się doświadczeniami. Poszerzamy horyzonty i rozbudzamy kreatywność dzieci i młodzieży, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych, rozwijamy przedsiębiorcze postawy wśród młodzieży, zwracamy baczną uwagę na wagę umiejętności zarządzania finansami.

Zapraszamy do współtworzenia projektów społecznych, wspieramy internetowy blog dedykowany kobietom, wydajemy książeczki edukacyjne i e-publikacje.
Wierni idei uczenia się przez całe życie zaskakujemy nowatorskimi projektami edukacyjnymi, z których skorzystało kilka tysięcy uczestników szkoleń i czytelników. Wykorzystując nowoczesne i innowacyjne metody edukacyjne promujemy:

Poprzez wymianę myśli, spotkania, dialog i działania wspólnie tworzymy społeczeństwo oparte na wartościach zrównoważonego rozwoju i poszanowania różnorodności.

Realizujemy swoje cele w szczególności przez:

  1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych,
  2. prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działań typu “public relation”,
  3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
  4. współdziałanie z instytucjami i uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami.

Karta Różnorodności 

Od marca 2013 r. jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności.
karta_logo_270
Fundacja graj Wysoko to grupa zaangażowanych społecznie trenerów, publicystów, menedżerów, naukowców, animatorów i wolontariuszy zaangażowanych w promowanie zasady poszanowania różnorodności kulturowej, światopoglądowej, religijnej, rasowej oraz zasady równych szans niezależne od płci, wieku, stanu zdrowia oraz statusu społecznego.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej.
Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podpisując Kartę Róznorodności Fundacja zobowiązuje się przestrzegać zasady zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania wobec pracowników i współpracowników oraz wolontariuszy, jak również upowszechniać zasady pośród kontarhentów, firm współpracujących i beneficjentów.

Statut Fundacji

Pełną treść Statutu czytaj » tutaj

 

Zrealizowane Projekty

Zrealizowane Projekty przeglądaj » tutaj

 

Metryka Fundacji

Narodziny: IX ‘2004 Miejsce: Warszawa. KRS: 0000217600. REGON: 015854650. NIP: 9512124856. Numer konta: 47 2130 0004 2001 0620 7914 0001, Volkswagen Bank Polska S.A.