Świat pędzi do przodu. Podoba nam się to, czy nie, płyniemy z prądem tych zmian. Ale to ludzie, nie czas, zmieniają świat. W zglobalizowanym świecie dano nam możliwość posadzenia drzewa z budżetu partycypacyjnego, ale wpływ na kształt świata mamy nadal ograniczany.

Misją Fundacji graj Wysoko

jest wyzwalanie energii tkwiącej w ludziach i wspieranie ich w odnajdywaniu i realizowaniu własnej ścieżki rozwoju oraz aktywnych postaw w biznesie i przedsiębiorczości, w mediach oraz w nauce. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do kobiet, młodzieży oraz dzieci, ucząc przez zabawę, doświadczenie i alternatywne, do powszechnie stosowanych w edukacji formalnej, metody warsztatowe.

Promujemy ideę nauki przez całe życie.

Aktywizujemy do aktywnego życia, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych.

Kibicujemy kobietom – liderkom i aktywizujemy je do profesjonalizacji działań tak, aby stały rozwój osobisty i zawodowy stał się ich naturalną potrzebą.

Integrujemy środowisko wokół instytucji działających na rzecz aktywności kobiet.

Aranżujemy i wspieramy innowacyjne działania edukacyjno-rozwojowe, doradcze i wydawnicze.

W szczególności specjalizujemy się w:

» warsztatach i spotkaniach rozwojowo-edukacyjnych,
» tworzeniu i współtworzeniu projektów społecznych,
» badaniach i działaniach marketingowych promujących zrównoważony rozwój,
» prowadzeniu bloga dedykowanego kobietom,
» budowie sieci wzajemnego wsparcia kobiet,
» działalności wydawniczej, tradycyjnej oraz online.

Motto

Karta Różnorodności 

karta_logo_270
Fundacja graj Wysoko to grupa zaangażowanych społecznie trenerów, publicystów, menedżerów, naukowców, animatorów i wolontariuszy zaangażowanych w promowanie zasady poszanowania różnorodności kulturowej, światopoglądowej, religijnej, rasowej oraz zasady równych szans niezależne od płci, wieku, stanu zdrowia oraz statusu społecznego. Od marca 2013 r. jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej.
Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podpisując Kartę Róznorodności Fundacja zobowiązuje się przestrzegać zasady zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania wobec pracowników i współpracowników oraz wolontariuszy, jak również upowszechniać zasady pośród kontarhentów, firm współpracujących i beneficjentów.

Statut Fundacji

Pełną treść Statutu czytaj » tutaj

 

Zrealizowane Projekty

Zrealizowane Projekty przeglądaj » tutaj

 

Metryka Fundacji

KRS: 0000217600  REGON: 015854650  NIP: 9512124856  Numer konta: 47 2130 0004 2001 0620 7914 0001. Narodziny: IX ‚2004 Miejsce: Warszawa