→ Teraz!

Prawdziwą potęgą jest DZIAŁANIE! Kiedy dopada cię fala frustracji czy zniechęcenie, wykorzystaj energię do znajdowania nowych pomysłów. Zarówno frustracja, jak i zniechęcenie mogą okazać się bardzo pomocne, bowiem umysł może pracować wówczas jeszcze bardziej intensywniej i niezmordowanie, by znaleźć jak najszybciej rozwiązanie.   Steruj tą energią w kreatywny sposób. Twój sukces zależy od ciebie, podczas gdy niewykorzystane szanse wywierają negatywny wpływ nie tylko na jakość  życia, ale także na zdrowie psychiczne.

TERAZ! ZROBIĘ TO TERAZ! »  czytaj więcej

Czy wiesz, że..

Filozofia kaizen oznacza japońską filozofię biznesową ustawicznego polepszania, poprawiania procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach. Filozofia ta opiera się na dwóch, zasadniczych elementach:
1. ulepszania i zmiany na lepsze,
2. toczącego się stale procesu.
źródło: Wikipedia

 

→ Work-Life Balance

to koncepcja zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a sferą prywatną. Zgodnie z ideą Work Life Balance pracownik, który osiąga równowagę, jest bardziej efektywny. Wypoczęta i zrelaksowana znacznie szybciej wykonujesz służbowe zadania, nie masz problemów z koncentracją, jesteś bardziej wydajna.

W krajach rozwiniętych inicjatywy Work Life Balance systematycznie zyskują także wsparcie instytucji rządowych dostrzegających w nich sposób na łagodzenie negatywnych skutków społecznych aktywności zawodowej kobiet czy profilaktykę szkodliwego dla zdrowia i życia rodzin pracoholizmu. » idea Work-Life Balance

Czy wiesz, że..

Spośród 34 państw OECD Polacy zajmują 2 miejsce pod względem liczby godzin pracy spędzanych w pracy? 7,5% pracowników spędza w pracy więcej niż 50 godzin tygodniowo!

 

→ Pewność siebie

..i wewnętrzne poczucie własnej wartości to przekonanie, że dorastamy do życia i jego wymagań, żyjemy w zgodzie z własnym systemem wartości, wierzymy w swój potencjał.

Potrafisz myśleć i stawiać czoło życiowym wyzwaniom oraz wiesz, że sama jesteśmy odpowiedzialna za swoje życiowe wybory i działania. A to sprawia, że masz szacunek do siebie, umiejętnie wyznaczasz granice, sięgasz po to, co jest dla Ciebie ważne i konsekwentnie realizujesz swe potrzeby » dlaczego pewność siebie

Czy wiesz, że..

w naszej SONDZIE ( znajdziesz ją » tutaj ) dotyczącej marzeń i pragnień 16% kobiet marzy o byciu pewną
siebie, 11% o celowym życiu, a 14% o nabraniu życiowej odwagi!

 

→ Uważność

to ciągłe i celowe kierowanie uwagi na to, co dzieje się „tu i teraz”.
Jak wykazują badania naukowe, nieustanne, świadome bycie w kontakcie z samą sobą to najlepsza metoda na stres i zmęczenie, ponieważ „jesteśmy wolni nie poprzez ucieczkę, ale poprzez akceptwanie życia z chwili na chwilę” – mówi Jan Kabat-Zinn, twórca terminu „uważność” (mindfulness).

Ćwiczenie uważności to obserwacja własnych przeżyć bez ich oceniania i analizowania, co prowadzi do poznania siebie jako „obserwatora” i „świadka”. Otwierasz się tym samym na nowe doświadczenia, nie blokując doznań poprzez kontrolę myśli i odczuć.

Czy wiesz, że..

wiele osób żyje według schematu – Gdy idę, to zaraz zaczynam biec, gdy usiądę, to natychmiast wstaję i zaczynam iść!

 

→ Proaktywność

postawa, w której przyjmuje się, że to jednostka odpowiedzialna jest za swoje życie poprzez dokonywanie wyborów i ponoszenie odpowiedzialności za własne (szczęśliwe ) życie.
Proaktywność wyrażasz postawą: Jestem szczęśliwa i akceptując to, czego nie można zmienić, koncentruję wysiłki tam, gdzie mogę coś zrobić. Zmieniam siebie, staję się inna i poprzez swoją postawę wpływam na otoczenie » więcej o proaktywności

Czy wiesz, że..

Proaktywność to jeden z Nawyków Skutecznego Działania!! Jeśli nie wierzysz, to poczytaj więcej » tutaj, dowiedz się, jak zacząć i – działaj!

 

→ Sukces

działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.
Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu czasu. Do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jego wyznacznikiem. Dla każdego człowieka sukces jest widziany w inny sposób. Ważną rolę odgrywa tutaj hierarchia wartości i doświadczenia wyznawane przez każdego z osobna. Miarą sukcesu mogą być: zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna itp.Człowiek osiąga sukces, wtedy gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. » źródło: Wikipedia

Czy wiesz, że..

55% naszych czytelniczek nie ma sprecyzowanej miary własnego sukcesu!! ( Sukces – co oznacza to słowo – czytaj o tym » tutaj )

 

→ Coaching

to proces polegający na poszukiwaniu i odkrywaniu w sobie własnych zasobów tak, aby umiejętnie rozwiązywać swoje problemy.
Poprzez rozmowę, ćwiczenia, relaks w stanie głębokiego odprężenia, z powodzeniem znajdujesz odpowiedzi na ważne pytania, ustalasz strategię postępowania. Coach nie mówi ci, co masz robić. Zadaniem coacha jest uświadamianie ogromnego potencjału, który posiadasz i pomaga, abyś świadomie ten potencjał uruchomiła i maksymalnie wykorzystała. » więcej o coachingu

Czy wiesz, że..

umiejętność odkrywania prostych rozwiązań to przede wszystkim umiejętność zadawania sobie właściwych pytań!

 

Masz własne magiczne słowo?  Podziel się w Komentarzach poniżej.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

14 − six =