Formuła Pewności Siebie – wydrukuj, podpisz i działaj!

Pierwsze:

Wiem, że mam zdolność osiągnięcia określonego celu, dlatego żądam od siebie wytrwałych, agresywnych i nieustannych działań w kierunku osiągnięcia go.

Drugie:

Mam świadomość, iż myśli dominujące w moim umyśle w końcu kiedyś przełożą się na zewnętrzne działania cielesne i stopniowo przekształcą się w fizyczną rzeczywistość.

Dlatego skoncentruję mój Umysł codziennie przez trzydzieści minut na zadaniu rozmyślania o osobie, jaką zamierzam się stać; kreując w umyśle obraz tej osoby, a następnie przekształcając ten obraz w rzeczywistość poprzez praktyczne działania.

Trzecie:

Wiem, że poprzez zasadę Autosugestii każde pragnienie, które uporczywie trzymam w umyśle, zechce w końcu wyrazić się na zewnątrz jakimiś praktycznymi środkami, dlatego poświęcę dziesięć minut dziennie na mobilizowanie siebie samego do rozwijania czynników wymienionych w Szesnastu Częściach – Prawach Sukcesu*.

Czwarte:

Czysto i jasno rozrysowałam i zapisałam opis mojego określonego celu w życiu na najbliższe pięć lat. Ustaliłam cenę za moje usługi na każdy rok z tych pięciu; cenę, którą zamierzam zarobić i otrzymać, poprzez ścisłe wdrażanie zasady wydajnej, zadowalającej pracy, którą będę wykonywać z wyprzedzeniem.

Piąte:

Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że żadne bogactwo ani pozycja nie mogą wytrwać długo, jeśli nie są zbudowane na prawdzie i sprawiedliwości, dlatego nie będę się angażowała w żadne transakcje, które nie przynoszą korzyści wszystkim, których dotyczą.

Odniosę sukces,

przyciągając do siebie siły, których życzę sobie użyć, oraz współpracę innych ludzi. Skłonię innych, aby mi służyli, ponieważ najpierw ja będę służyła im.

Wyeliminuję

nienawiść, zazdrość, zawiść, samolubność i cynizm, pielęgnując miłość do całej ludzkości, ponieważ wiem, iż nastawienie negatywne ku innym nigdy nie przyniesie mi sukcesu.

Spowoduję,

że inni uwierzą we mnie, ponieważ ja uwierzę w nich i w siebie samą. Podpiszę się imieniem i nazwiskiem pod tą formułą, zapamiętam ją i będę powtarzała na głos raz dziennie z pełną wiarą, że stopniowo wpłynie na całe moje życie, tak że stanę się odnoszącą sukcesy i szczęśliwą osobą na moim wybranym polu działalności.

Podpisano…………………………

Zanim przepiszesz lub wydrukujesz, a następnie podpiszesz się pod tą formułą, upewnij się, iż na pewno zamierzasz wypełnić zawarte w niej instrukcje.

U podłoża formuły leży prawo, którego żaden człowiek nie potrafi wytłumaczyć. Psycholodzy nazywają to prawo Autosugestią, ale ty powinnaś pamiętać jeden punkt, co do którego nie ma wątpliwości.

To prawo rzeczywiście działa!

Kolejną sprawą, o której należy pamiętać jest to, że tak, jak prąd elektryczny obraca koła przemysłu i służy ludzkości na milion innych sposobów, ale przy nieodpowiednim zastosowaniu potrafi również odebrać życie, tak zasada Autosugestii poprowadzi cię w górę po zboczu spokoju i dostatku albo w dół doliną nędzy i rozpaczy, zależnie od tego, jaki z niej zrobisz użytek.

Jeśli napełnisz umysł wątpliwościami i brakiem wiary w swoje zdolności osiągania celu, wtedy zasada Autosugestii weźmie to uczucie niedowierzania i zagnieździ je w twojej podświadomości jako twoją myśl dominującą i powoli, ale skutecznie wciągnie cię w wir porażki. Jeśli zaś napełnisz umysł promienną Pewnością Siebie, zasada Autosugestii weźmie to uczucie i zagnieździ je jako twoją myśl dominującą, co pomoże ci pokonać przeszkody leżące na twojej drodze, dopóki nie osiągniesz szczytu góry zwanej sukcesem.

Formuła Pewności Siebie » pobierz, wydrukuj, podpisz i – stosuj

formula pewnosci siebie

Chcesz wzmocnić pewność siebie i wiarę we własne możliwości  Najbliższe szkolenie Pewna Siebie. i kropka. odbędzie się już niebawem. Masz do wyboru spotkanie stacjonarne oraz/lub warsztat on-line. Chcesz poznać szczegóły i wziąć udział, kliknij » tutaj

Dodaj komentarz